Reference: 1793/1998/1

Judgement Details


Date
12/01/2001
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH
Parties
VASSALLO CARMEL vs PORTELLI ANDREW
ECLI
N/A
Judgement Type
NOT AVAILABLE

Keywords / Summary


Keywords
KOLLIZJONI, DOVERI TA` MIN ISUQ - KOLLIZJONI, RIGH TURN - KOLLIZJONI, SINJAL
Summary
Sewwieq ta` vettura li jkun bi hsiebu jaghmel right turn irid jaghti sinjal tal-intenzjoni tieghu tempestivament u jrid jiehu posizzjoni fuq il-karreggjata ta` barra minn zmien qabel ma jittanta l-manuvra.

Huwa ghalhekk obbligu ta` tali sewwieq li jagixxi b'kawtela massima biex ma jfixkilx proprju t-traffiku gej minn warajh. Una volta li ghazel li jittanta din il-manuvra hu ghandu l-obbligu li jaccerta ruhu illi seta` jibda jkompli u jtemm il-manuvra li ried jaghmel minghajr ma jfixkeldak it-traffiku. Dan ghal raguni semplici li jkun hu li kien qed jinvadi dik il-parti tat-triq riservata ghall-vetturi misjuqa fuq in-naha ta` barra.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info