Referenza: 129/2005/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
03/10/2008
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
SCIBERRAS PHILIP
Partijiet
MIZZI IRIS vs CAMILLERI MARIANNA
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
APPELL, ZGUMBRAMENT
Fil-Qosor
Il-Qorti Civili tal-Magistrati (Malta) tiddikjara li l-konvenuta Mairanna Camilleri qed tokkupa l-fond kamra fuq il-bejt u parti mill-bejt tal-fond numru 33, Triq Rinella, il-Kalkara, minghajr titoluvalidu fil-ligi. Tordna ghalhekk lill-istess konvenuta Marianna Camilleri biex tizgombra mill-imsemmija kamra tal-bejt u parti mill-bejt tal-fond numru 33, Triq Rinella, il-Kalkara, meritu ta' din il-kawza.

Fermi dawn il-fatti, jidher li l-kwestjoni centrali involuta f'dan il-kaz tirrigwardazewg ambjenti specifici, ossija l-kamra u parti mill-bejt. Ghall-attrici appellata dawn l-ambjentijappartjenu lilha in kwantu parti integrali mill-fond 33 Rinella Street, Kalkara devolut lilha bid-divizjoni. Hi tiffonda dan l-assunt taghha principalment fuq id-deskrizzjoni tal-fond fid-denunzja ta' missierha u l-assenza ta' l-inkluzjoni taghhom fir-ricevuti relattivi ghal fond l-iehor Numru 35ad uzu ta' workshop mill-ahwa Camilleri. Bil-kontra, l-appellanti u l-intervenjent jissottomettu, ghallanqas fir-rigward tal-kamra, illi din kienet, mill-bidunett tal-lokazzjoni, quid unum ma' l-uzuu l-godiment tal-workshop.

Din il-Qorti ta' l-Appell tara li hu l-kaz li tiddipartixxi in parte mill-konkluzjoni ta' l-Ewwel Qorti in referenza ghall-kamra li taghha l-attrici talbet l-isfrattminnha tal-konvenuta. Din il-konkluzjoni tal-Qorti ma tkoprix ukoll dak deciz mill-Qorti ta' l-Ewwel grad dwar il-parti tal-bejt liema decizjoni ghandha tibqa' inalterata.

Ghal dawn il-motividin il-Qorti qed tilqa' in parte l-appell interpost billi tiddeciedi li l-kamra tifforma parti integrali mill-kirja tal-fond numru 35 adibit bhala workshop in godiment ghand l-intervenjenti fil-proceduri flimkien ma' huh. Mill-kumplament is-sentenza appellata qed tigi kkonfermata u, konsegwentement, il-Qorti ta' l-Appell tordna l-isfratt ta' l-appellanti u ta' l-intervenjenti mill-parti tal-bejt.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni