Referenza: 1/2008

Dettalji tas-Sentenza


Data
25/09/2008
Qorti
CIVIL FIRST HALL (CONSTITUTIONAL JURISDICTION)
Ġudikatura
MICALLEF JOSEPH R.
Partijiet
SPITERI VICTOR vs AVUKAT GENERALI ET
ECLI
N/A
Judgement Type
PARTIAL SENTENCE

Dettalji tal-Appellati


Appellata
Iva

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ARTIKOLU 1 TAL-EWWEL PROTOKOL TAL-KONVENZJONI TAD-DRITTJIET FUNDAMENTALI TAL-BNIEDEM - ARTIKOLU 14 TAL-KONVENZJONI TAD-DRITTIJIET FUNDAMENTALI TAL-BNIEDEM - ARTIKOLU 3 TAL-KONVENZJONI TAD-DRITTIJIET FUNDAMENTALI TAL-BNIEDEM - ARTIKOLU 6 TAL-KONVENZJONI TAD-DRITTIJIET FUNDAMENTALI TAL-BNIEDEM
Fil-Qosor
B 'din l-azzjoni r-rikorrent irid li l-Qorti ssib li n-nuqqas ta' hrug ta' licenza min-naha tal-Awtorita' intimata wasslu biex garrab ksur tal-jeddijiet fundamentali tieghu taht l-Artikoli 3, 6, 14 u1 tal-Ewwel Protokoll tal-Konvenzjoni. Huwa jqis li dan in-nuqqas hu marbut ma' regolament li jimponi li l-applikant ma jkunx qabez il-wiehed u sittin sena.

Ghal dak li jirrigwarda t-talba tal-intimati biex il-Qorti tqis jekk ghandhiex tinqeda bid-diskrezzjoni li ma twettaqx is-setghat “kostituzzjonali” taghha din il-Qorti hija tal-fehma li m'ghandhiex tilqa' dik l-istedina.

Ghaldak li jirrigwarda l-allegat ksur tal-Artikolu 3 tal-Konvenzjoni, ir-rikorrent jghid li l-fatt li, bil-mod hesrem u forzat li bih il-licenza tieghu ma ggedditx, l-intimati qeghduh f'sitwazzjoni umiljanti.Il-Qorti tqis li ma jistax jinghad li l-fatt tan-nuqqas ta' tigdid ta' licenza favur ir-rikorrent jista' jitqies bhala ghamil li jikser l-Artikolu 3 tal-Konvenzjoni.

Ir-rikorrent jargumenta li l-kwestjoni taz-zamma jew ic-cahda tal-licenza tieghu bhala shore foreman hija wahda li taqa' sewwa taht it-tifsira ta' “decizjoni tad-drittijiet civili u ta' l-obbligi” kif mahsuba fl-Artikolu 6(1) tal-Konvenzjoni. Pero il-Qorti ma ssibx li r-rikorrent garrab ksur tal-Artikolu 6 tal-Konvenzjoni.

Ghal dak li jirrigwarda l-allegat ksur tal-ewwel Artikolu tal-Ewwel Protokoll tal-Konvenzjoni r-rikorrent iqis li n-nuqqas ta' tigdid tal-licenza tieghu tissarraf f'cahda mill-possedimenti tieghu. It-tnehhija tal-licenza tista' titqies bhala tehid shih tal-possediment li r-rikorrent kien igawdi ghall-finijiet tal-ewwel paragrafu tal-Artikolu 1 tal-Ewwel Protokoll, u ghaldaqstant, il-Qorti ssib li r-rikorrent garrab ksur tal-jedd tieghu taht dan l-Artikolu.

Ghal dak li jirrigwarda l-allegat ksur tal-Artikolu 14 tal-Konvenzjoni r-rikorrent iqis li bir-Regolament6 tal-Avviz Legali, qieghda ssir diskriminazzjoni bejn persuna self employed li tkun shore foreman ukull self employed iehor. Filwaqt li, fis-sistema legali taghna persuna self employed tista' tibqa' tahdem sakemm taghtiha sahhitha, fil-ligi specjali li tolqot il-licenza tieghu, dik il-ligi arbitrarjament holqot limitu ta' eta' anqas. Fil-kaz tal-lum, ir-regolament li, bis-sahha tieghu, il-licenza tar-rikorrent ma ggeddidtx, jghodd ghal kull min ghalaq jew se' jaghlaq il-61 sena. Minhabba lir-regolament ma jaghmilx distinzjoni u minhabba li ntwera li t-thaddim tieghu s'issa laqat lil kulhadd l-istess, il-Qorti ma ssibx li r-rikorrent jista' jghid li gie diskriminat.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni