Referenza: 33/2007

Dettalji tas-Sentenza


Data
18/09/2008
Qorti
CIVIL FIRST HALL (CONSTITUTIONAL JURISDICTION)
Ġudikatura
MICALLEF JOSEPH R.
Partijiet
BUSUTTIL MARY ANNE vs CASSAR TABIB JOHN ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Dettalji tal-Appellati


Appellata
Iva

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
EMFITEWSI
Fil-Qosor
F'Lulju tal-1979, il-Parlament Malti ghadda ligi li dahhlet bidliet fl-Ordinanza tal-1959 li Tnehhil-Kontroll tad-Djar . Fost il-bidliet, kien hemm dispozizzjonijiet li jolqtu djar ta' abitazzjonimoghtijin b'titolu ta' cens li jaghlaq, fejn l-enfitweta jkun cittadin ta' Malta u jkun joqghod f'dar bhal dik bhala r-residenza ordinarja tieghu. Il-post tar-rikorrenti kien wiehed li ghalih kienu jghoddu l-imsemmija bidliet fil-ligi.

F' dan il-kaz, qabel ghalaq iz-zmien miftiehem tal-koncessjoni enfitewtika, r-rikorrenti talbet lill-intimati biex jersqu ghall-pubblikazzjoni ta' kuntratt nutarili li bih jibdlu z-zmien ta' cens ghal wiehed li ma jaghlaqx. Minhabba li l-intimati baqghuma tawx widen, ir-rikorrenti fethet il-kawza. Din il-Qorti tifhem li l-kwestjoni tirrigwarda l-kostituzzjonalita' tal-applikazzjoni ta' ligi ghall-kaz konkret, u mhux daqstant is-siwi tal-ligi nfisha.

Din il-Qorti ntalbet tistharreg il-kwestjoni kostituzzjonali dwar jekk id-dispozizzjonijiettal-Artikoli 12(4) u 12(5) tal-Kapitolu 158 tal-Ligijiet ta' Malta jiksrux il-jeddijiet fundamentali tal-istess intimati Cassar kif imharsin fl-Artikolu 37 tal-Kostituzzjoni tar-Repubblika ta' Maltau kif ukoll l-Artikolu 1 tal-Ewwel Protokoll tal-Ewwel Skeda tal-Kapitolu 319 tal-Ligijiet ta' Malta.

Hija l-fehma ta' din il-Qorti li qari xieraq tad-dispozizzjonijiet tal-Artikolu 12(4) tal-Kapitolu 158 juri li l-jedd moghti biex enfitewsi temporanja tinbidel f'wahda perpetwa huwa jedd ezercitabbli biss kontra s-sid dirett, u li b'rieda espressa tal-ligi nnifisha, b'dik il-frazi wiehed jifhem biss il-persuna li jkollha jedd tircievi c-cens originali . Ma ntweriex li l-intimati Cassar jaqghu f'din il-kategorija.

Din il-Qorti ma tarax kif l-intimati Cassar jistghu b'xi mod jintlaqtu hazin fit-tgawdija ta' xi jeddijiet fundamentali taghhom jekk kemm-il darba u safejn it-talbiettar-rikorrenti jistriehu biss fuq id-dispozizzjonijiet tal-Artikolu 12 tal-Kapitolu 158 tal-Ligijiet ta' Malta.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni