Reference: 51/2008

Judgement Details


Date
17/09/2008
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GALEA DEBONO JOSEPH
Parties
IL-PULIZIJA vs ZAMMIT GINO
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Summary
Meta persuna thedded li taghti malafama lill-persuna ohra jekk l-istess persuna tirraporta agir illegali tieghu bl-iskop li jgieghlha tieqaf milli taghmel dan, jammonta ghal rikatt skont l-artikolu 250 tal-Kodici Kriminali.

F'dan il-kaz, l-appellant kien ghamel lil certa Maria Sciberras telefonata li fiha kien effettivament heddidha li jekk missierha Joseph Vella kie ser imur Ghawdex fejn Vella kellu l-familja tieghu u jikxef ir-relazzjoni li Vella kellu ma tifla barranija, billi juri r-ritratti li hu kellu ta' Vemlla ma din it-tifla.

Bhala fatt irrizulta li l-appellant kien fil-pussess ta' sett ritratti li jur lil Vella flimkine ma tfajla barranija, li ghalkemm mhux pornografici jew intimi, mill-pozi u atteggjament li jidher f'dawn ir-ritratti, jindikaw u jissuggerixxu certa hbiberija zejda ta' ragel anzjan mizzewweg ma tfajla zaghzugha. Certament dawn ir-ritratti setghuiqajjmu suspetti f'mohh il-qraba ta' Vella kieku kellhom jarawhom bil-konsegwenti nkwiet matrimonjali u familjari.




Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info