Referenza: 41/2004/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
30/07/2008
Qorti
CIVIL FIRST HALL (CONSTITUTIONAL JURISDICTION)
Ġudikatura
FARRUGIA SACCO LINO
Partijiet
PULIZIJA vs CAMILLERI MARIO ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
SMIGH XIERAQ
Fil-Qosor
Il-Qorti Kostituzzjonali ssottomettiet li l-kaz kontra Dr. Noel Arrigo u Dr. Patrick Vella min-nahawahda, u l-kaz kontra Zammit min-naha l-ohra huma relatati u konnessi. Ghalhekk jekk inghatat impressjoni li l-ex-Imhallfin huma hatja, huwa implicitu li nghatat impressjoni li l-komplici u, jew ko-partecipanti, it-terzi persuni li direttament, jew indirettament, allegatament ippartecipaw fir-reat,huma wkoll hatja. L-imputat Zammit qed jallega li ghaldaqstant, jekk gie lez id-dritt ghall-smigh xieraq tal-ex Imhallfin, gie lez ukoll id-dritt ghal smigh xieraq tieghu. L-imputat jitlob li din il-kwistjoni tigi mibghuta lill-Prim Awla tal-Qorti Civili (Sede Kostituzzjoni) a tenur tal-Artikolu 46(3) tal-Kostituzzjoni u 4 (3) tal-Kap 319 tal-Ligijiet ta' Malta.

Din il-Qorti taqbel illi fis-sistema guridika taghna hemm garanziji u salvagwardji bizzejjed b'mod illi, anke jekk kellu jirrizulta illi, permezz ta' kliem illi ntqal waqt xi konferenza stampa, giet pregudikata l-prezunzjoni ta' l-innocenza ta' l-appellanti, ma jistax jinghad illi r-reati kriminali illi bihom huma akkuzati l-istess appellanti ma jigux determinati minn qorti oggettivament indipendenti u imparzjali. Il-Qorti thoss li kull kliem li seta' ntqal minn kull persuna, awtorita`, gurnal, mezzi ohra tax-xandir, ma jistax jaffettwa d-decizjoni finali ta' gudikant u dana kemm tal-Qorti tal-Magistrati, tal-Qorti Kriminali jew ta' l-Appell.

Ebda gudikant li jisthoqqlu jkun tali m'hu sejjer qatt ikun influwenzat minn xi kliem li xi awtorita` tista' tghaddi u ghalhekk anke jekk wiehed kellu ma jaqbilx ma' dak li ntqal fil-partijiet precedenti ta' din is-sentenza, xorta wahda dan l-element huwa sufficjenti biex b'mod definittiv jiddeciedi kompletament ir-referenza maghmula. Il-Qorti ghalhekk kategorikament thoss li s-sottomissjonijiet ta' l-imputati m'ghandhomx jigu milqugha.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni