Reference: 2291/2000/1

Judgement Details


Date
28/11/2001
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
TARCISIO GALEA CONSTRUCTION LTD vs BALLUT BLOCKS LTD
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
KUNTRATT, EZEKUZZJONI IMMEDJATA - KUNTRATT, INADEMPJENZA KONTRATTWALI - KUNTRATT, PATT KOMMISSORJU - KUNTRATT, ZMIEN GHALL-EZEKUZZJONI TA`
Summary
Meta x-xorta ta' l-obbligazzjoni, jew il-mod kif ghandha tigi ezegwita jew il-lok miftiehem ghall-esekuzzjoni taghha, jgibu maghhom il-htiega ta' zmien, dan ghandu jigi stabbilit mill-Qorti. Meta ma hux mehtieg l-intervent tal-Qorti sabiex jigi stabbilit zmien ghall-ezekuzzjoni, din ghandha tigi ezegwita minnufih.

F'kaz ta` inadempjenza kontrattwali dak li a favur tieghu tkun giet kontrattatali obbligazzjoni jista` jew jitlob il-hall tal-kuntratt jew, meta jkun possibbli, li jgieghel lill-parti l-ohra tesegwixxi l-obbligazzjoni. Jekk tintalab xi haga ohra l-azzjoni tkun insostenibbli.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info