Reference: 2/2005

Judgement Details


Date
25/06/2008
Court
CIVIL FIRST HALL (CONSTITUTIONAL JURISDICTION)
Judiciary
AZZOPARDI JOSEPH
Parties
CUTAJAR SALVU vs AVUKAT GENERAL ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
AMMINISTRAZZJONI TAT-TAXXA; ARTIKOLU 39 TAL-KOSTITUZZJONI TA MALTA U ARTIKOLU 6 TAL-KONVENZJONI EWROPEA
Summary
Ir-rikorrenti qed jitlob dikjarazzjoni li bl-applikazzjoni ta' l-Artiklu 35 ta' l-Att dwar l-amminstrazzjoni tat-taxxa gew lesti d-drittjiet fundamentali tieghu ai termini ta' l-Artiklu 39 tal-Kostituzzjoni u l-Artiklu 6 tal-konvenzjoni Ewropea li giet inkorporata fil-Kapitlu 318 tal-Ligijiet ta' Malta. Dan wara li l-Bord tal-Kummissarji Specjali applika dan l-Artiklu u ddikjara null l-appell tieghu billi m'ghamilx id-depositu msemmi fl-istess Artiklu.

Il-Qorti tiddeciedi l-kawza billi tilqa' t-talba tar-rikorrenti u tiddikjara li bl-applikazzjoni ta' l-Artiklu 35 ta' l-Att dwar l-amministrazzjoni tat-taxxa gew lezi d-drittijiet fundamentali tieghu protetti permezz ta' l-Artiklu 39 tal-Kostituzzjoni ta' Malta u l-Artiklu 6 tal-Konvenzjoni Ewropea u terga' tpoggih kif kienet il-pozizzjoni tieghu qabel id-decizjoni tal-Bord ta' Kummissarji Specjali tal-21 ta'Ottubru, 2004, filwaqt li tiddikjara nulla l-istess decizjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info