Reference: 380/1998/1

Judgement Details


Date
22/11/2001
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH
Parties
YOUNG RAYMOND ET vs MUSCAT JOSEPH ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ECCEZZJONIJIET, INKOMPETENZA RATIONAE VALORIS - KOMPETENZA RATIONAE VALORIS
Summary
Il-Qorti Civili tal-Magistrati (Malta) hi kostitwita b'gurisdizzjoni regolata fl-ewwel lok u bhala principju mill-valur ta-pretensjonijiet. Il-ligi pero' tahseb gustament li mhux it-talbiet kollha lijistghu jigu dedotti quddiem il-Qrati ghat-tutela tal-jeddijiet kienu kwantifikabbli fi flus. Jezistu kazijiet fejn valur ikun incert jew indeterminat. F'dak il-kaz is-subinciz 1 tal-artikolu 747 jipprovdi illi "il-valur incert jew indeterminat jitqies dejjem li jaqbez il-kompetenza tal-Qorti ta'gurisdizzjoni limitata" (subinciz 1 tal-artikolu 747). Tali mertu jaqa' fil-kompetenza tal-Qrati ordinarji u cioe' tal-Prim'Awla tal-Qorti Civili.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info