Reference: 66/2008

Judgement Details


Date
12/06/2008
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GALEA DEBONO JOSEPH
Parties
IL-PULIZIJA vs OLIVA JOSEPH
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
IS-SOSPENSJONI TAL-EZEKUZZJONI TAS-SENTENZA
Summary
Is-sospensjoni tal-ezekuzzjoni tas-sentenza trid tintalab immedjatament mal-ghoti tal-istess sentenza ghax inkella l-eventwali appell ikun null u dina hija l-gurisprudenza kostanti tal-Qorti tal-Appell Kriminali salv li tali gurisprudenza irrikonoxxiet certi eccezzjonijiet fil-kaz ta' appell limitatghall-piena ta' prigunerija sospiza, fil-kaz fejn si tratta tal-applikazzjoni tal-artikolu 9 tal-Kap 152, fil-kaz fejn l-appellant kien b'xi mod impedut mill jaghmel it-talba u fil-kaz fejn ikun hemmzball jew nuqqas da parti tal-Ewwel Qorti jew xi ufficjal taghha, fis-sens li t-talba tkun saret udin ma tkunx giet registrata.

F'dan il-kaz, is-sospensjoni giet mitluba b'rikors xi granet wara s-sentenza u l-Qorti ma rrikonoxxietx din bhala eccezzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info