Reference: 77/2000/1

Judgement Details


Date
19/11/2001
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, AGIUS CARMEL A., CAMILLERI JOSEPH D.
Parties
PORTANIER TERESINA vs AWTORITA' TA' L-IPPJANAR, DR. GODFREY SANT ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
BORD TAL-APPELL DWAR L-IPPJANAR, MIN JISTA` JAPPELLA MINN DECIZJONIJIET TA` - BORD TAL-APPELL DWAR L-IPPJANAR, POSIZZJONI TA` TERZI INTERESSATI
Summary
Terz interessat ma jistghax jappella minn decizjoni tal-Bord tal-Appell dwar l-Ippjanar sakemm hu stess ma kienx parti f'dak l-appell jigifieri jekk ma kienx intavola appell quddiem il-Bord tal-Appelldwar l-Ippjanar minn decizjoni tal-Awtorita` tal-Ippjanar. Ghalhekk ma japplikax il-kuncett wiesghata` appello del terzo hekk kif japplika quddiem il-qrati ordinarji.

Persuna interessata tista' tigi ammessa biex tittratta quddiem il-Bord tal-Appell u anke tissolleva punti ta' dritt li eventwalment jigu decizi minnu, pero' ma jidhirx li l-istess persuna interessata ghandha id-dritt tappella quddiem il-Qorti tal-Appell jekk thossha aggravata mid-decizjoni tal-Bord fuq dan il-punt ta' dritt.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info