Referenza: 40/2007

Dettalji tas-Sentenza


Data
06/06/2008
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
SCIBERRAS PHILIP
Partijiet
DEBATTISTA KRISTIAN vs WATER SERVICES CORPORATION
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Fil-Qosor
L-appellant kien gie akkuzat talli f'aktar minn okkazjoni wahda abbuza mid-drittijiet tieghu bhala Technician ICT billi accessja files tal-kompjuter kunfidenzjali u li fic-cirkostanzi ma kellux drittghalihom, ghamel kopji ta' l-imsemmija files u ghadda informazzjoni hemm kontenuta lil terzi persuni.

L-appellant appella u l-Bord ta' l-Appell sab li "mghandu ebda dubju li l-ufficjal akkuzatikkopja files kunfidenzjali anki b'mod mhux mehtieg ghall-backup.". Il-Bord ikkonferma is-sentenza tal-Bord tad-Dixxiplina dwar din l-akkuza u zied li "Dan ikompli johrog mill-ammissjoni ta' l-akkuzatappellant stess illi huwa kkopja l-kompjuter kollu mhux il-pst file biss, u ikkupjah mhux fuq is-server biss imma fuq CDs ukoll". Il-Bord ta' l-Appell sab li l-appellant ghandu jigi liberat mill-akkuza li ghadda l-materjal ikkupjajt lil terzi persuni.

It-Tribunal Industrijali nnota li l-Bordta' l-Appell kien irrikomanda illi, "...... stante li l-appellant iddekada mill-fiducja massima lil-kariga tieghu tippresupponi, il-Korporazzjoni tkun gustifikata li tnehhieh minn tali kariga". Izdahalliet fid-diskrezzjoni tal-Korporazzjoni ghandiex tibqa' tuza s-servizzi tieghu, prezumibbli fil-kariga li kien jokkupa qabel dik ta' ICT Technician. Mhux il-kompitu tat-Tribunal li jiggudika x'seta' ghamel il-Bord ta' Diretturi izda li jiddeciedi jekk kienx hemm gustifikazzjoni ghat-terminazzjoni ta' l-impieg.

Wara li qies ic-cirkostanzi kollha tal-kaz, it-Tribunal Industrijali sab li l-appellant kiser il-kunfidenzjalita meta ghamel kopji ta' files restritti u b'dan l-agir holoq il-possibbilta li xi hadd jghaddi informazzjoni sensittiva lil terzi persuni barra l-Korporazzjoni. Dan kien nuqqas serju hafna minn impjegat fdat b'access ghal hafna informazzjoni kunfidenzjali. Ghalhekkit-Tribunal iddecieda li l-Korporazzjoni kellha raguni tajba u sufficienti biex tittermina l-impiegta' l-appellant.

Ir-rikorrenti ssottometta appell lil din il-Qorti ta'l-Appell ghax jghid lihassu aggravat b'din is-sentenza. Pero' din il-Qorti ta'l-Appell irrispingiet u kkonfermat s-sentenza appellata bl-ispejjez a karigu ta' l-appellanti.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni