Referenza: 109/2007

Dettalji tas-Sentenza


Data
04/06/2008
Qorti
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Ġudikatura
SCICLUNA DAVID
Partijiet
IL-PULIZIJA vs BONNICI KARL
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
PRESKRIZZJONI FIL-KAZ TA POLZA TA ASSIGURAZZJONI GHAL TERZI
Fil-Qosor
L-azzjoni f'kaz ta' akkuza li persuna ma tkunx koperta b'polza tas-sigurta dwar ir-riskji tat-terzitrid tittiehed fit-termini stabbiliti fis-subartikolu (3) tal-artikolu 3 tal-Kap.104:

"Ghadilli f'ligijiet ohra jista' jkun hemm zmien stabbilit li fih ghandhom isiru proceduri quddiem qorti,il-procediment ghal reat taht dan l-artikolu jista' jsir -
a. fi zmien 6 xhur mid-data li fiha jkun sar ir-reat allegat; jew
b. fi zmien li ma jiskorrix la 3 tliet xhur mid-data li fiha l-prosekuzzjoni tkun giet taf li sar ir-reat u lanqas sena mid-dat li fiha jkun sar ir-reat,
skont liemazmien minnhom ikun l-itwal."

Permezz ta' dan is-subartikolu, il-perjodu preskrittiv skont dak li jipprovdi l-Kap. 9 tal-Ligijiet ta' Malta mhuwiex applikabbli ghall-ksur tad-disposizzjonijiettal-artikolu 3 tal-Kap. 104. Invece ghandhom japplikaw il-perjodi indikati fl-imsemmi subartikolu, liema perjodi ghandhom jitqiesu bhala perjodi ta' dekadenza.

Galadarba l-legislatur ghazel lijaghti zewg alternattivi, ma jistax jigi argumentat li stante li semma perjodu ta' sena allura ghandu japplika dan il-perjodu, altrimenti ma kien ikun hemm l-ebda skop li l-legislatur jaghti zewg alternattivi li jippostulaw sitwazzjonijiet differenti.

Ghalhekk, nonostante l-posizzjoni fejn jinsabu miktuba l-kliem "skont liema zmien minnhom ikun l-itwal", il-Qorti kienet tal-fehma li l-intenzjoni tal-legislatur ma kinitx li din il-frazi tikkwalifika z-zewg alternattivi izda t-tieni alternattiva fil-paragrafu (b).

Fil-kaz odjern il-prosekuzzjoni saret taf bl-incident mhux biss fl-istess gurnata izda istantanjament peress illi kien hemm Pulizija li raw u semghu l-incident u ghalhekk kellha tagixxi immedjatament.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni