Referenza: 1068/1996/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
19/11/2001
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
SAID PULLICINO JOSEPH
Partijiet
WOODALL MARGARET vs RAPA ANTHONY
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ECCEZZJONIJIET, INKOMPATIBILITA` BEJN ECCEZZJONI LI TATTAKKA L-VALIDITA` TA` SELF U ECCEZZJONI FIS-SENS LI L-AMMONT GIE DONAT - KUNTRATT, CAUSA ILLECITA - KUNTRATT, KONKUBINAT - PROVA, META JKUN HEMM KONFLITT DWAR JEKK FLUS IKUNU GEW MGODDIJA TAHT TITOLU ONERUZ JEW GRATUWITU - SELECTA UNA VIA NON DATUR RECURSUS AD ALTERAM
Fil-Qosor
Minn dejjem issir id-distinzjoni bejn dak illi jinghata mill-konkubin jew konkubina bhala konsiderazzjoni diretta ta u ghal dik il-konvivenza u dak li jinghata b'titolu naxxenti minn relazzjoni kuntrattwali li tikkreja bejniethom obbligi u jeddijiet reciproci liema relazzjoni setghet titqies li kellha ezistenza indipendenti u awtonoma fir-relazzjoni ta' bejniethom. Filwaqt li l-obbligazzjonijietta` l-ewwel kategorija jitqiesu li huma ivvizzjati minn kawza illecita, tal-ahhar jitqiesu li huma validi. Dak li hu mportanti huwa jekk il-kawza tal-ghoti tal-flus jew tal-oggetti, jkunu meta jkunu moghtija, jkollhiex jew le rapport dirett mal-konkubinat jew ahjar jekk il-konkubinat kienx il-kawzata' obbligazzjoni li hi nulla bhala illecita.

Eccezzjoni dwar legalita` ta` self ta` flus hija inkonsistenti ma eccezzjoni ohra li l-ammont in kwistjoni kien gie donat.

F'sitwazzjonijiet fejn ikun ammess illi l-flus ikunu gew mghoddija taht xi titolu lill-konvenut u fejn ikun hemm kunflitt dwar taht liema titolu jkunu gew hekk trasferiti, multo magis meta l-konflitt ikun dwar jekk it-titolu jkunx wiehed onoruz ossija gratuwitu, kull dubbju fl-interpretazzjoni tal-provi kellu jmurfavur min ikun effettivament avanza l-flus. Dana fis-sens illi kellha tigi favorita l-interpretazzjoni li kienet inqas gravuza ghalih. F'dan il-kaz hu manifest illi wiehed kellu allura jtendi lejn il-prova tas-self u mhux lejn il-prova tal-liberalita' tramite donazzjoni. Titolu ta' trasferiment dan li kien jirrikjedi prova ferm aktar rigoruza u certa minn dik rikjesta fil-kaz tat-titolu ta' self.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni