Referenza: 19/2007

Dettalji tas-Sentenza


Data
09/05/2008
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
SCIBERRAS PHILIP
Partijiet
ZAMMIT EDWARD vs JOSEPH PITRE' LTD
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
KUMPENS; RIGWARD MADUM MHUX KIF MIXTIEQ
Fil-Qosor
Il-kaz in ezami jitratta minn talba tar-rikorrenti ghall-kumpens fuq il-premessa illi l-madum minnumixtri minghand il-kumpanija intimata ma kienx ta' l-istess kulur. Minn naha taghha l-kumpanija tiddefendi ruhha bl-eccezzjoni illi min qieghed il-madum supplit ma segwiex l-istruzzjonijiet, bl-indikaturi ta' vlegeg fuq kull maduma, li kienu juru d-direzzjonijiet kif il-madum kellu jigi applikat fil-post.

Fil-kaz prezenti jibda biex jigi denotat illi s-sentenza appellata ma fihiex mankanzatal-motivazzjoni li tista', anke ghal dik ir-raguni biss, tirrendiha radikalment nulla. Il-parti razzjonali taghha turi, anzi kjarament illi t-Tribunal, tajjeb jew hazin, ippropenda versu d-difiza tas-socjeta` appellata billi, fuq il-valutazzjoni tieghu tal-provi, sab li min kien inkarigat mit-tqeghid tal-madum ma zammx ma' l-istruzzjonijiet.

Id-dottrina procedurali tidher li ssegwi l-linja illi jkun sufficjenti li r-rizultanzi istruttorji jigu vvalutati fil-kumpless taghhom, purke l-gudikant jaghti indikazzjoni ta' dak l-element jew ta' dawk l-elementi li fuqhom ikun iffonda l-konvinciment tieghu. L-istess insenjament dottrinali jissokta jippreciza illi meta gudikant ikun wasal ghal dik il-konkluzjoni tieghu ghandu jitqies illi per impliciter huwa jkun iddizattenda r-riljevi u c-cirkostanzi, li ghalkemm mhux espressament imsemmija jew specifikati, jkunu logikament inkompatibbli mad-decizjoni minnu adottata. Is-sokkombenti jista' ma jaqbelx mal-konkluzjoni raggunta izda ma jistax jinghad, fil-limiti strettissimi ghal liema hu akkordat appell lil din il-Qorti minn sentenzitat-Tribunal adit, illi s-sentenza appellata ma fihiex dak ir-riljev necessarju li jikkjarixxi u jsostni b' mod adegwat, anke jekk skematiku, ir-ratio decidendi. Taht dan il-punto di vista, il-Qortima ssibx li d-decizjoni impunjata mir-rikorrenti tippekka minn ksur tal-principju regolatur tal-gustizzja naturali u, konsegwentement, mhux il-kaz li l-Qorti, f' dan il-kaz, tiddissenti minnha.

Minn naha taghha, il-Qorti ta l-appell ma taccettax l-appell u s-sentenza appellata, ikkonfermata,bl-ispejjez ta' din l-istanza kontra r-rikorrenti appellanti.




Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni