Referenza: 64/2007

Dettalji tas-Sentenza


Data
25/04/2008
Qorti
CIVIL FIRST HALL (CONSTITUTIONAL JURISDICTION)
Ġudikatura
MALLIA TONIO
Partijiet
CASSAR JANICE vs DEGUARA SIMON
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ZWIEG; LIEMA QORTI GHANDHA TIDDECIEDI L-VALIDITA O MENO TA ZWIEG
Fil-Qosor
Jekk partijiet jkunu ghazlu li jiccellebraw zwieg bir-rit kattoliku wara l-1995, huma jkunu issottomettew ruhhom ghal kompetenza tat-Tribunal Ekklesjastiku f`kaz li tinqala` kwistjoni dwar il-validita` o meno taz-zwieg. Peress li l-ligi in kwistjoni tolqot biss zwigijiet li jsiru wara d-dhul fis-sehh tieghu, kull parti li tizzewweg wara l-1995 taf li jekk tizzewweg bir-rit kattoliku, hi tkun qedtaghmel dik is-sottomissjoni. Din il-kompetenza kwazi-esklussiva tat-Tribunal Ekklesjastiku tista`,pero`, titwarrab bi qbil bejn iz-zewg partijiet, meta jaqblu li jissottomettu t-talba taghhom ghall-gurisdizzjoni tal-qrati civili u jwarbu dik tat-Tribunal Ekklesjastiku.

Dan ir-regolament mhux mibni fuq il-fidi tal-partijiet, izda fuq ghazla libera li huma jaghmlu li jizzewgu bir-rit kattoliku. Ladarba saret din l-ghazla, u b`hekk il-partijiet ikunu ghazlu t-Tribunal Ekklesjastiku bhalal-forum kompetenti li tistharreg il-validita` o meno taz-zwieg taghhom jekk jinqala` l-kaz, parti wahda ma tistax unilateralment tikser dak l-arrangament u tfittex post iehor fejn tressaq il-lanjanzitaghha. Jekk parti tkun intrabtet b`patt jew konvenzjoni li kwistjoni kellha titressaq quddiem qorti jew tribunal partikolari, dik ir-rabta ma setghetx tintesa jew titwarrab jekk mhux bi qbil bejn kulhadd.

Ir-rikorrenti dahlet in operazzjoni l-provedimenti tal- Artikolu 30 tal-Att dwar iz-Zwieg meta invokat il-gurisdizzjoni tat-Tribunal Ekklesjastiku bit-talba li ghamlet f`dik it-Tribunal ghad-dikjarazzjoni ta` invalidita` taz-zwieg taghha. Zewgha ma oggezzjonax li l-kaz jinstema` minn dawn il-Qrati, u kieku r-rikorrenti ma resqitx talba quddiem it-Tribunal Ekklesjastiku, u resqet biss il-kaz taghha quddiem dawn il-Qrati, ma kienx ikun hemm problema biex dawn il-Qrati jkomplu jisimghu l-kaz. Kienet, ir-rikorrenti li, bit-talba li ghamlet quddiem it-Tribunal Ekklesjastiku , invokat l-“exclusive jurisdiction clause” li kienu ftehmu fuqu fid-data taz-zwieg taghha ma` Simon Deguara, u ma tistax issa tilmenta li m`ghandhiex “access to a court”.

Ghaldaqstant din il-Qortitichad l-ilment tar-rikorrent li l-Artikolu 30 tal-Att dwar iz-Zwieg imur kontra l-Artikolu 6 tal-Konvenzjoni Ewropeja dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u l-Artikolu 30 tal-Kostituzzjoni ta` Malta.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni