Reference: 105/2001/1

Judgement Details


Date
05/11/2001
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
VELLA PATRICK
Parties
IL-PULIZIJA vs AGIUS JASON JAMES
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
RECIDIVITA`, PROVA TA`
Summary
Bhal ma dejjem gie ritenut, l-ahjar prova sabiex tigi ppruvata akkuza li wiehed huwa recidiv hija litigi esebita kopja ufficcjali tas-sentenza relattiva, u wara ssir il-prova ta' l-identita'. L-obbligu tal-prosekuzzjoni li tesebixxi dawk is-sentenzi jibqa' dejjem, minkejja l-esenzjoni moghtija mill-akkuzat li tipproduci prova ta' l-identita'. Jekk ma tigiex esebita jew prodotta tali prova permezztal-kopja ufficcjali tas-sentenza li tissemma fl-akkuza, allura wiehed ma jistghax jghid li saret l-ahjar prova dwar jekk verament precedentement l-appellant kienx ikkommetta xi reat iehor li tieghugie misjub hati w li kien gie liberat taht il-provvediment ta' l-Artikolu 9 tal-Kap. 152.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info