Referenza: 310/2002/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
09/04/2008
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
SCIBERRAS PHILIP
Partijiet
UNTOURS INSURANCE AGENCY LTD NOE ET vs MICALLEF JOHN
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Fil-Qosor
F' materja ta' incidenti stradali ma jezistu ebda assolutizmi. Fir-rikostruzzjoni tad-dinamika ta' incident u l-aktar dak tar-ricerka tal-kawza prossima ta' l-iskontru, hu dejjem mistenni li wiehed jikkonsidra, fil-kumpless, ic-cirkostanzi l-ohra kollha tal-mument ghax dawn, akkoppjat ma' dak il-fattur l-iehor singolat, jistghu jghinu biex jigi determinat jekk is-sewwieqa involuti ottemperawx ruhhom ma' l-osservanzi tas-sewqan garbat u tal-prudenza komuni.

Hu, imbaghad, principju procedurali ben assodat fil-gurisprudenza illi meta l-Qorti ta' l-Ewwel grad tkun uzat id-diskrezzjoni taghha fl-allokazzjoni tad-dannu a karigu ta' xi wiehed mill-konducenti, jew, anke, tat-tnejn, din il-Qorti ta' revizjoni, bhala regola, ma tiddisturbax dik id-diskrezzjoni, ammenokke ma jkunx jidher car illi jezistu motivi ta' certa gravita.

Mill-posizzjoni assunta miz-zewg sewwieqa l-htija ghall-iskontru ghandha tigi akkollata wiehed lill-iehor. Billi hi dejjem kwestjoni ta' fatt min verament kien il-kagun tad-dannu, il-Qorti riedet tezamina jekk il-wiehed jew l-iehor kellhomx iwiegbu ghall-hsarat jew ghandhomx jinzammu responsabbli t-tnejn li huma. F' dan l-ahhar kaz, imbaghad, f' liema proporzjon ghandha tigi spartita l-hsara.

Bhall-Ewwel Qorti, hi wkoll il-fehma radikata ta'din il-Qorti ta'l-Appell illi ghall-incident ghandu jwiegeb esklussivament is-sewwieq Jonathan Bonello. Ghaldaqstant l-appell gie michud u s-sentenza appellata, ikkonfermata, bl-ispejjez ta' din l-istanza kontra l-atturi appellanti.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni