Reference: 428/2007

Judgement Details


Date
27/03/2008
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GALEA DEBONO JOSEPH
Parties
IL-PULIZIJA vs POLIDANO CHARLES
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Summary
Ir-rekwizit tal-ligi kriminali li f'kull appell kriminali jrid jigu indikati l-fatti tal-kaz huwa bazi biex f'tali nuqqas, l-appell jigi dikjarat null. Izda f' dan il-kaz, minkejja li huwa minnu li l-fatti esposti mill-appellant b'mod dettaljat u ezawrjenti jirreferu ghall- 'iter' procedurali tal-kawza quddiem l-Ewwel Qorti u ma kienux jirriferu ghall-fatti tal-kaz. Pero', f'dan l-appell l-uniku mertu kien l-irregolarita' o meno tal-procedura addottata mill-Ewwel Qorti u ghalhekk il-fatti tal-kaz 'ut sic' mhumiex rilevanti u bl-ebda mod ma settghu jghinu lill-Qorti tal-Appell Kriminali fid-determinazzjoni tal-vertenza li kellha quddiemha.

Invece, l-fatti esposti fir-rikors tal-appellkienu altru milli ezawrjenti u dettaljati fir-rigward tal-aggravju mressaq mill-Avukat Generali u ghalhekk, fil-fehma tal-Qorti, kienu jissodisfaw pjenament il-vot tal-Ligi u fic-cirkustanzi l-istessappell ma giex dikjarat null.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info