Reference: 302/2007

Judgement Details


Date
17/03/2008
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
SCICLUNA DAVID
Parties
IL-PULIZIJA vs SAMMUT CHRISTIAN
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Summary
F'dan il-kaz, l-appellat gie misjub 'teknikament' hati talli bla permess tal-Awtorita' tat-Turizmu opera stabbiliment tal-ikel u pogga siggijiet barra l-istess stabbiliment, izda l-Qorti applikat l-Artikolu 21 tal-Kodici Kriminali fl-ghoti tal-piena.

L-Artikolu 21 tal-Kodici Kriminali jipprovdi li 'ghal ragunijiet specjali u starordinarji li ghandhom jissemmew bir-reqqa kollha fis-sentenza', il-Qorti tista' taghti dik il-piena izghar li, fid-diskrezzjoni taghha, tkun tixraq.

Fil-fehma tal-Qorti tal-Appell Kriminali, ir-ragunijiet li semmiet l-Ewwel Qorti, fosthom id-dewmien biex johrog il-permess relattiv li fil-fatt kien inhareg fid-data tas-smiegh tal-kaz, ma kienux la 'specjali' u lanqas 'straordinarji'. Il-fatt li n-nuqqasijiet tal-appellat irrizultaw lill-Ewwel Qorti jfisser li l-appellat kien 'ha l-ligi b'idejh' u ma qaghadx jistenna l-hrug tal-licenzji qabel ma beda jopera kif xtaq. Il-glieda kontra l-burokrazija ma kelliex ssir b'dak il-mod u ghalhekk il-Qorti tal-Appell Kriminali rrevokat l-applikazzjoni tal-Artikolu 21 tal-Kodici Kriminali.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info