Reference: 227/1998/1

Judgement Details


Date
02/11/2001
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH
Parties
GATT MARY vs BORG PAUL
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
TRANSAZZJONI, HLAS TA` SPEJJEZ - TRANSAZZJONI, RIFJUT TA` HLAS LI MA JINKLUDIX L-ISPEJJEZ GUDIZZJARJI
Summary
Una volta li jigu istitwiti proceduri gudizzjarji u l-materja tkun ingiebet a konjizzjoni tal-Qortib'talba li kellha tigi minnha trattata u deciza, kull parti in kawza kellha d-dritt li tesigi li t-transazzjoni tal-kawza, jew id-determinazzjoni finali taghha, sew jekk b'pagament, sew jekk b'sentenza, isiru tramite l-operat u l-verifika tal-Qorti.

Inoltre, il-parti sokkombenti kellha l-obbligu li taghmel tajjeb ghall-ispejjez tal-kawza u li dawn jithallsu qabel il-mertu. Il-parti l-ohraghandha d-dritt li tirrifjuta l-hlas li ma jinkludix l-ispejjez.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info