Reference: 93/2007

Judgement Details


Date
27/02/2008
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
SCICLUNA DAVID
Parties
IL-PULIZIJA vs CAMILLERI MICHAEL
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
KSUR TA PACI PUBBLIKA
Summary
L-artikolu 338 (dd) tal-Kodici Kriminali jirreferi ghal meta persuna oggettivament tnissel inkwiet jew thassib dwar l-inkoluminita fizika ta' persuna jew proprieta.

F'dan il-kaz, ghemil fih innifsu innocenti u perfettament legittimu, bhalma hu d-daqq ta' pjanu, ma jistax oggettivament inissel tali inkwiet jew thassib. Jista' jammonta ghal inkonvenjent u, possibilment, anke inkonvenjent serju, izda tali inkonvenjent mhuwiex kolpit bl-artikolu 338 (dd) in dizamina.

Ghal dak li huwainkonvenjent kagunat minn hsejjes, il-ligi taghna tipprovdi disposizzjonijiet ohra. Hekk, per ezempju, l-artikolu 338 (m) tal-Kap 9 jippunixxi lil min 'bil-lejl, jikser il-mistrieh tan-nies bi hsejjes jew ghajjat, jew b'mod iehor.' U l-artikolu 41 tal-Kap 10 - li, pero', l-appellanti ma gewx akkuzati bi ksur tieghu - jirregola l-uzu ta' strument tal-muzika u strumenti ohra simili kemm fit-toroq kif ukoll fid-djar.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info