Reference: 373/2007

Judgement Details


Date
21/02/2008
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GALEA DEBONO JOSEPH
Parties
IL-PULIZIJA vs GAUCI KENNETH
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
L-AQWA PROVA
Summary
F'sedi kriminali wiehed ma jistax jassumi ebda prova u skont l-Artikolu 638 (1) tal-Kodici Kriminali, 'Bhala regola, ghandu jitqies li tingieb il-prova l-aktar shiha u sodisfacenti illi l-kaz ikun jaghti...''.

F'dan il-kaz, biex kienet issir l-ahjar prova, kien mehtieg li jigu esebiti xi formuli jew applikazzjonijiet mimlija u/jew iffirmati miz-zewg appellanti fej ikun hemm id-dikjarazzjonili huma mhux qed jahdmu bi qligh jew xi informazzjoni simili. Gjaladarba din il-prova hija nieqsa,ma rrizultax li huma ghamlu xi stqarrija falza f'xi domument, u dan hu element essenzjali biex jissussisti r-reat kontemplat fl-Artikolu 188 u l-prosekuzzjoni ma setghetx tistrieh biss fuq il-prova ta' fatt li l-appellanti inqabdu jahdmu bi qliegh minkejja li kienu jirregistraw bhala disokkupati biex jiehdu l-beneficcju socjali relattiv.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info