Reference: 161/1998/1

Judgement Details


Date
26/10/2001
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
FILLETTI JOSEPH A.
Parties
SCHEMBRI GEORGE vs MIFSUD JUDE ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
LOKAZZJONI, KRITERJI GHAL-AWMENT TAL-KERA TAHT IL-KAP. 69 TAL-LIGIJIET TA` MALTA
Summary
Fil-fissazzjoni tal-kera xieraq ai termini tal-Kap. 69 tal-Ligijiet ta` Malta huwa diskrezzjonali ghall-membri teknici tal-Bord li Jirregola l-Kera li m'humiex marbutin li jiehdu, bhala bazi, l-kera li effettivament kienet tithallas jew setghet tithallas fis-sena 1914, izda pjuttost il-kera li f'cirkostanzi diversi, konsegwenza taz-zminijiet diversi, il-Bord ikun jidhirlu li l-fond fil-posizzjonili hu llum, seta' jgib kera fl-1914.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info