Referenza: 112/1994/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
05/10/2001
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Ġudikatura
SAID PULLICINO JOSEPH, FILLETTI JOSEPH A., DEPASQUALE FRANCO
Partijiet
ATTARD LAWRENCE ET NOE vs DIRETTUR TA' L-ALLOKAZZJONI SOCJALI ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ATT DWAR ID-DJAR, BDIL TA` CIRKOSTANZI WARA L-HRUG TA` ORDNI TA` REKWIZIZZJONI - ATT DWAR ID-DJAR, DRITT TAS-SID GHAL KUMPENS GHALL-OKKUPAZZJONI - ATT DWAR ID-DJAR, NUQQAS TA` TIGDID TA` - ATT DWAR ID-DJAR, RIKONOXXIMENT TAL-OKKUPANT - ATT DWAR ID-DJAR, VALIDITA` TA` ORDNI TA` REKWIZIZZJONI
Fil-Qosor
Il-Kap 125, l-Att dwar id-Djar, jipprovdi proceduri precizi dwar x'kellu jsir mis-sid biex tigi kontestata l-validita' ta' ordni ta' rekwizizzjoni. Il-poteri tad-Direttur ta' l-Akkomodazzjoni Socjali huma arginati biss bl-artikolu 3(1) tal-Kap 125 u kien biss jekk is-sid jirnexxilu jissodisfa lill-Qorti illi r-rekwizizzjoni ma kenitx mehtiega jew xierqa fl-interess pubbliku biex tipprovdi akkomodazzjoni ghan-nies fejn jghammru, jew biex jigi zgurat li kien hemm tqassim xieraq ta' postijiet fejn wiehed jista' jghammar illi s-sid jista' jottjeni dikjarazzjoni gjudizzjarja illi d-Direttur ikunagixxa oltre l-poteri tieghu.

Bdil fic-cirkostanzi wara l-hrug ta` ordni ta` rekwizizzjoni validu ma jeffetwawx il-validita` ta` dak l-ordni, imma se mai ikunu validi biex is-sid jottjeni ordni ta' zgumbrament mill-fond jekk u meta jaghzel li tirrikonoxxi lill-okkupant bhala inkwilin tieghu.

Mhux korrett li jinghad illi ordni ta' rekwizizzjoni taqa' jekk il-ligi li tahtha tkun gietemessa, ma tigix imgedda. Anke jekk l-Att dwar id-Djar ma kienx gie mgedded wara t-13 ta' Frar, 1992, dan ma kienx ifisser li kull ordni ta' rekwizizzjoni li nharget qabel dik id-data ma kenitx tibqa' fis-sehh sakemm id-Dipartiment jidhirlu li tali ordni kien hemm htiega ghaliha. Biex il-ligi jkollha tali effett, kien jehtieg li jkun hemm disposizzjoni revokatorja ad hoc. Altrimenti l-azzjonijiet mehuda taht dik il-ligi jibqghu regolati bil-provvedimenti taghha. L-istess, anke l-fatt li l-Att III tal-1995 stabilixxa li ebda rekwizizzjoni gdida ma setghet tohrog minn dakinhar 'il quddiem,bl-ebda mod ma kien jaffettwa l-validita' jew l-effikacja tar-rekwizizzjonijiet li nhargu qabel magiet fis-sehh dik il-ligi.

Jekk is-sid ta` fond rekwizizzjonat jonqos milli jirrikonoxxi l-okkupant tal-fond hu ma jkollu ebda rapport guridiku mieghu u ma jkollu ebda dritt ghal kumpens ghall-okkupazzjoni minghandu. Sid il-fond ikollu biss dritt kontra d-Direttur ta' l-Akkomodazzjoni Socjalighall-hlas ta' kumpens dovut ghall-okkupazzjoni kosegwenzjali ghall-hrug ta' l-ordni ta' rekwizizzjoni valida.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni