Reference: 86/1994/1

Judgement Details


Date
12/10/2001
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
FILLETTI JOSEPH A.
Parties
CAUCHI THOMAS ET vs KUMMISSARJU TA' L-ARTIJIET ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
KUNSILL LOKALI, ENTITA` GURIDIKA SEPARATA MILL-GVERN CENTRALI - LOKAZZJONI, SULLOKAZZJONI MILL-GVERN LIL KUNSILL LOKALI
Summary
La darba li l-Kunsilli Lokali gew moghnija b'personalita' guridika tas-setgha li jaghmlu kuntratti,dan ifisser li jgawdu awtonomija mill-Gvern Centrali. Ovvjament is-setghat taghhom huma ta' natura limitata. Jekk l-atti taghhom ma jsirux ope legis jew in forza tal-ligi statutorja, tali atti jkunuultra vires. Min-naha l-ohra jekk l-atti jsiru intra vires, dawn mhux biss huma atti legalment validi imma ghandhom jigu rispettati.

It-twaqqif tal-Kunsilli Lokali bhala "ezercizzju tad-devoluzzjoni u tad-decentralizazzjoni ta' poter, pero' dejjem ezercizzju ta' poter" kien ifisser li jekk il-Kunsilli Lokali tinghatalhom is-setgha li jikkontrattaw u din is-setgha fil-fatt giet moghtija u mghoddija lilhom - allura jfisser li m'hemm u ma kien hemm ebda xkiel jew diriment legali biex isehhftehim fejn il-Gvern centrali jissulloka parti minn fond lil Kunsill Lokali bhala entita` guridika distinta minnu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info