Referenza: 1994/2000/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
07/02/2001
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
MICALLEF JOSEPH R.
Partijiet
BENCINI AIC EDWARD vs ZAHRA V. WINSTON
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
DEPOZITU - MANDAT TA` SEKWESTRU, SEKWESTRATARJU - SENTENZA, KUNDIZZJONI SOSPENSIVA DWAR L-EZEKUZZJONI TA`
Fil-Qosor
Illi l-ligi tqis, fost it-titoli esekuttivi, is-sentenzi moghtijin minn dawn il-Qrati, u tissokta tghid li, f'kaz ta' sentenza definittiva li ma jkunx fiha kundizzjoni sospensiva, tkun esegwibbli warajumejn minn dak inhar li tinghata, jekk, fost l-ohrajn, tikkundanna lid-debitur ghall-hlas ta' somma likwida. Hija fis-setgha tal-Qorti li fis-sentenza nnifisha, u minhabba ragunijiet li ma jridux dewmien, tordna li ssir l-esekuzzjoni qabel iz-zmien imsemmi.

Ghalhekk, mil-ligi stess johrogli jista' jkun hemm cirkostanzi fejn sentenza jkollha kundizzjoni sospensiva, fis-sens li l-ewwel tkun trid tigri grajja msemmija fl-istess sentenza qabel ma din tista' tigi esegwita.

Hawnhekkil-konvenut ammetta li kellu jaghti l-ammont mitlub mill-attur. Madanakollu hu kien gie intimat bhala sekwestratarju minn terz sabiex izomm f'idejh kwalsijasi flus li hu kellu jaghti lill-attur. Il-konvenut kien ghadda sabiex jiddepozita l-flus li kellu jaghti lill-attur taht l-awtorita` tal-Qortiminkejja li ma giex interpellat sabiex jaghmel hekk.

Il-konvenut sostna li l-ezekuzzjoni tas-sentenza f'din il-kawza kellha tigi sospiza sakemm tigi determinata l-kawza l-ohra maghmula mit-terzsekwestrant kontra l-attur odjern.

Il-Qorti ikkonkludiet li l-istqarrija tal-konvenut tal-ammont dovut lill-attur kienet indipendenti mill-att tad-depositu nnifsu effettwat mill-konvenut minhabba l-ordni maghmula fil-Mandat ta' sekwestru. Barra minn hekk id-depositu ma seta' bl-ebda mod jitqies bhala t-twettieq tal-obbligazzjoni tal-konvenut lejn l-attur.

Il-konvenut f'din il-kawzama kienx parti fil-kawza l-ohra u ghalhekk, kwalunkwe decizjoni li setghet tittiehed f'dik il-kawza, ma kienetx sejra tibdel il-fatt li huwa kien debitur tal-attur dwar il-kreditu mitlub f'din il-kawza. Ghalhekk il-Qorti sabet li ma kienx hemm ragunijiet tajbin bizzejjed biex tiddeciedi li s-sentenza taghha tkun moghtija taht kundizzjoni dwar l-esekuzzjoni taghha.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni