Reference: 1519/2000/1

Judgement Details


Date
06/02/2001
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MICALLEF JOSEPH R.
Parties
ASSOCIATED SUPPLIES LIMITED vs CASSAR MARCEL ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
KLAWSOLA PENALI - KUNTRATT, EZEKUZZJONI TA` - KUNTRATT, REGOLI TA` INTERPRETAZZJONI
Summary
Illi huwa principju ewlieni tad-dritt li l-penali hija l-kumpens tal-hsara li jbati l-kreditur minhabba li ma titwettaqx l-obbligazzjoni principali. Il-Kodici Civili jipprovdi li l-kreditur jista' jagixxi ghall-esekuzzjoni ta' l-obbligazzjoni principali minflok jitlob il-penali li jkun waqa' fiha d-debitur izda ma jistax jitlob il-haga principali u l-penali flimkien, ghajr meta l-penali tkun giet miftehma ghad-dewmien biss.

Il-klawsoli kollha ta' ftehim ghandhom jitfissru l-wahda bl-ohra billi lil kull klawsola jinghata s-sens li jidher mill-att kollu.

F'kaz ta' dubju, patt jigi mfisser kontra dak li favur tieghu saret l-obbligazzjoni u favur ta' dak li ntrabat bl-obbligazzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info