Reference: 781/2000/1

Judgement Details


Date
31/01/2001
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MICALLEF JOSEPH R.
Parties
GRECH JOSEPH ET vs AMATO JOHN ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
GHERUSIJA, THASSIR TA` - KORRISPONDENZA MIBGHUTA BLA PREGUDIZZJU
Summary
It-thassir tal-gherusija wahda minn xi wahda mill-partijiet m'huwiex raguni biex wiehed jahseb jew jifhem li l-htija tat-thassir sehh minhabba l-persuna li hadet id-decizjoni li ttemmha. L-izjed importanti huwa li wiehed isib x'kienet ir-raguni li ghaliha dik il-persuna kienet imqeghda f'sitwazzjoni li jkollha thassar dik l-gherusija.

Korrispondenza li ssir "minghajr pregudizzju" tinftehemli ma sservix biex b'xi mod, waqt proceduri li 'l quddiem jistghu jsiru, dak li jinghad fihom jintuza biex isawwat lil xi wahda mill-partijiet. Ghalhekk il-Qorti injorat korrispondenza li kienet intbaghtet 'bla pregudizzju' minkejja li fiha kien hemm ammissjoni tad-dejn da parti tal-konvenut.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info