Reference: 60/2007

Judgement Details


Date
12/07/2007
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GALEA DEBONO JOSEPH
Parties
IL-PULIZIJA vs BORG WALTER
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
TISWJIET FIS-SISTEMA KOMUNI TAD-DRENAGG
Summary
Proprjeta' li tkun tappartjeni lil diversi ko-proprejetarji trid tigi msewwija meta dan ikun impostmil-Ligi. F'dan il-kaz, is-sistema tad-drenagg komuni kellha tigi mibdula in parte peress li kienetqed tnixxi. Pero' wiehed mill-ko-proprjetarji kien ta' ostakolu biex dan isir minkejja li l-ko-proprjetarji l-ohra riedu li x-xoghol ta' tiswija jsir.

L-Ewwel Qorti sabithom xorta wahda hatja,izda l-Qorti tal-Appell Kriminali lliberathom ghaliex huma dejjem kienu lesti li jaghmlu it-tiswijiet necessarji imma kien wiehed mill-ko-proprejtarji li holoq diffikultajiet biex dawn it-tiswijiet setghu jsiru. B'hekk huma kienu f'sitwazzjoni fejn ma setghux isewwu u ghalhekk ma kienux kriminalment responsabbli.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info