Reference: 408/2006

Judgement Details


Date
06/07/2007
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
SCICLUNA DAVID
Parties
IL-PULIZIJA vs FARRUGIA KENNETH
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
DOVER TA PEDESTRIAN FIT TRIQ
Summary
Il-pedestrian ghandu d-dritt ikun fil-karreggjata biex jaqsam, izda certament ghandu ukoll d-dover li juza l-prudenza biex jaqsam. Izda jek il-pedestrian ikun negligenti, dan ma jassolvix lis-sewwieqtal-vettura milli juza dak il-grad ta' reasonable car li tinhtieg. Naturalment dan japplika dejjem sakemm ma tkunx giet kagunata mill-pedestrian lis-sewwieq, bl-imprugendza tieghu, emergenza subitaneja imprevedibbli li rrendiet impossibli, jew mhux ragonevolment possibli, azzjoni evaziva tempestivabhal meta pedestrian jaqsam f'daqqa u jissorprendi lill-konducent, jew jinzel inasspettatament minnfuq il-bankina. Pero' l-istess emergenza ma tridx tkun kreata mill-konducent ghax hu ikun responsabbli a' dak l-ghagir. F'dan il-kaz il-Qorti ddecidiet li stante li l-pedestrians qasmu minn post riskjuz u l-fatt li l-konducent kien qed isuq b'velocita' fix-xita, it-tnejn kienu responsabbli.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info