Reference: 152/2007

Judgement Details


Date
14/06/2007
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GALEA DEBONO JOSEPH
Parties
IL-PULIZIJA vs AMATO ALBERTA
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
NUQQAS TA KUNSENS JEW OGGEZZJONI TAL AKKUZAT GHALL PROCEDURI SOMMARJI
Summary
Meta l-Avukat Generali jaghti l-kunsens tieghu biex kawza tigi deciza bi procedura sommarja skond l-Arikolu 370 (1) tal-Kodici Kriminali, l-akkuzat irid juri l-kunsens tieghu jew nuqqas ta' oggezzjoniu dan il-fatt ghandu jigi verbalizzat. tali nuqqas jikkostitwixxi difett procedurali sostanzjali ujwassal ghall-annullament tal-proceduri quddiem l-Ewwel Qorti.

F'dan il-kaz irrizulta li meta gie presentat il-kunsens tal-Avukat Generali, l-akkuzata ma kienitx prezenti u ma jidhirx li sar l-ebda verbal fejn il-posizzjoni giet sanata fis-seduti tal-Qorti li saru wara sa qabel ma inghatat s-sentenza tal-Ewwel Qorti, liema sentenza giet ghalhekk annullata.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info