Reference: 2106/1998/1

Judgement Details


Date
18/05/2001
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA DEMAJO GIANNINO
Parties
MIGDAL INSURANCE CO LTD ET vs MIZZI PAUL NOE ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
SOCJETA` KUMMERCJALI, DMIRIJIET TA` AMMINISTRATURI TA` SOCJETA LEJN TERZI - SOCJETA` KUMMERCJALI, PUBBLICITA` TAL-ISTRALC - SOCJETA` KUMMERCJALI, RIVERZJONI TAL-ISTRALC - SOCJETA` KUMMERCJALI, TQEGHID MILL-GDID FUQ IR-REGISTRU WARA STRALC
Summary
Il-ligi trid li tinghata pubblicita' lill-proceduri ta' l-istralc biex terzi jkunu jistghu jharsu l-interessi taghhom.

L-amministraturi tas-socjeta' ghandhom f'kull kaz id-dmir illi jharsu l-interessi ta' terzi meta jaghmlu l-kontijiet sabiex jintwera sew l-istat tas-socjeta' fid-data tax-xoljiment.

Socjeta' kummercjali li tkun giet stralcjata tista' terga' titqieghed fuq ir-Registrujekk dan ir-rimedju ghandu jigi akkordat fl-interess ta' l-azzjonisti biex jaghmel tajjeb ghal zball li hadu l-organi tas-socjeta', fosthom l-azzjonisti stess meta approvaw progett ta' tqassim li kien nieqes. Ir-rimedju jista` jigi akkordat ukoll lil terzi li kienu vittmi ta' mgieba in mala fide ta' l-organi tas-socjeta' u ma hadu ebda sehem fil-proceduri li wasslu ghat-thassir mir-registru, a bazi tal-principju fraus omnia corrumpit.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info