Referenza: 170/1995/2

Dettalji tas-Sentenza


Data
14/05/2007
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Ġudikatura
CARUANA DEMAJO GIANNINO, MICALLEF JOSEPH R., CUSCHIERI NOEL
Partijiet
RAPA JUDE THADDEUS SIVE TEDDY NOE vs RAPA FRANCESCO SIVE FRANK NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
EXTRA PETITA
Fil-Qosor
Meta titqies il-kawzali tal-ultra petita huwa mehtieg li wiehed jara x'ikun intalab. Il-kriterju huli t-talba f'kawza titqies minn dak li jissemma fl-att li bih il-kawza tinbeda. Mill-formulazzjonita' dak l-att tal-bidu, wiehed ikun jista' jqis jekk dak moghti fis-sentenza jkunx ghal kollox 'ilbarra minn dak li ntalab (extra petita) jew ikunx aktar minn dak li ntalab (ultra petita). Fil-kaztal-lum, il-kumpannija appellata rikorrenti qeghda tilminta minn din tal-ahhar. Ikun hemm kaz ta'eccess bhal dan fejn il-gudikant “jibbaza r-raguni tad-decizjoni fuq titolu, kawzali jew fatt guridiku, essenzjalment differenti minn dak li, permezz ta'azzjoni jew eccezzjoni, jigi dedott mill-partijiet in sostenn tal-konkluzjonijiet taghhom”. Dan il-kaz ma jghoddx fih ic-cirkostanza fejn Qorti tipprovdi rimedju li, ghalkemm ma jissemmiex bhala talba espressa, johrog ex necessaria consequentiaminn talba ohra li tkun maghmula.

Meta wiehed iqis dak li talbet il-kumpannija appellanti intimata fil-bidunett tal-kawza u jqabblu ma' dak li ipprovdiet din il-Qorti fis-sentenza taghha tas-26ta' Mejju, 2006, wiehed ghandu jsib li dak li nghata kien sewwasew dak li ntalab. Intalab l-izgumbrament tal-appellata u nghata dak l-izgumbrament. Il-fatt li din il-Qorti qalbet il-konkluzjoni milhuqa mill-Qorti tal-ewwel istanza ma jista' bl-ebda mod jitfisser bhala l-ghoti ta' xi haga lil hinnminn dak li ntalab. Id-dispozittiv tas-sentenza, ukoll jekk moghtija minn Qorti fi grad tal-appell, irid jitqabbel ma' dak li jkun intalab fl-att promotur tal-kawza u mhux ma' dak li tkun iddecidietil-Qorti tal-ewwel grad.

Il-Qorti taqta' u tiddeciedi billi tichad it-talbiet tar-rikorrentiRapa Brothers Company Limited, bl-ispejjez kontra taghha, billi ma jirrizultawx il-kundizzjonijietli jwasslu ghat-thassir tas-sentenza moghtija minn din il-Qorti fis-26 ta' Mejju, 2006, u ghas-smightaghha mill-gdid.

Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni