Reference: 243/2006

Judgement Details


Date
20/04/2007
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
SCICLUNA DAVID
Parties
IL-PULIZIJA vs BORG ALBERT ROBERT U LAPIRA MARIO
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ARTIKOLU 17 TAL KAP 449 - BEJGH TA IKEL
Summary
Persuna li zzomm laned tal-ikel fl-istore ta' hotel mhix qed tbiegh jew tesponi ghal bejgh ikel bi ksur tas-subartikolu (1) tal -artikolu 17 tal-Kap 449 meta d-data tal-iskadenza tal-prodott tkun fil-fatt ghaddiet. F'dan il-kaz laned ta' sardines kienu qed jinzammu fl-istores ta' hotel biex eventwalment jigu wzati fil-preparazzjoni tal-ikel fl-istess hotel. Pero' irrizulta li l-istess laned ma kenux tajbin ghall- konsum peress li kienu skaduti. Il-qorti rriteniet li l-akkuzi kif formulati ma rrizultawx u l-akkuzi li inghataw mill-prosekuzzjoni ma kienux dawk opportuni u li talvolta setghu inghataw akkuzi ohra skond l-istess ligi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info