Reference: 785/2001/1

Judgement Details


Date
13/04/2007
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT, MAGRI ALBERT J., MALLIA TONIO
Parties
AGIUS JOHN ET vs DATA SYSTEMS CO. LTD.
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ARTIKOLU 1942 TAL KODICI CIVILI - ID DRITTIJIET TAL GARANTI
Summary
L-Artikolu 1942 tal-Kodici Civili jghid:

'(1) Il-garanti li jkun hallas, ghandu jedd idur kontra d-debitur principali, sew jekk il-garanzija tkun inghatat bil-kunsens tad-debitur kemm jekk tkuninghatat minghajr dan ma kien jaf.'

Il-fatt li l-attur kellu interess fis-socjeta` konvenutama jibdilx il-fatt illi l-konvenuta ghandha personalita` ghaliha, u illi r-relazzjoni ta' bejniethom kienet ta' debitur ewlieni l-konvenuta u ta' garanti l-attur. Ghalhekk, ladarba l-pozizzjoni legali hi li l-attur hallas bhala garanti d-dejn tal-konvenuta, mela ghandu jedd ta' regress kontrieha taht l-Artikolu 1942 tal-Kodici Civili.

Lanqas ma hu relevanti jekk l-attur kienx surrogat jewle fid-drittijiet tal-bank, ghax il-garanti li hallas ghandu jedd ghal rigress iure proprio, taht l-art. 1942.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info