Reference: 19/2005

Judgement Details


Date
09/02/2007
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
SCICLUNA DAVID
Parties
IL-PULIZIJA vs ADAM ABUHMEDA SIVE ADAM CINI
ECLI
N/A
Judgement Type
PARTIAL SENTENCE

Keywords / Summary


Summary
Wara n-notifika tal-imputazzjoni, iz-zmien tal-preskrizzjoni jigi sospiz sakemm ikun hemm sentenza finali u definittiva fl-istess procedura kontra l-appellant. F'dan il-kaz, l-imputazzjoni giet notifikata entro t-terminu tal-preskrizzjoni u ghalhekk skond l-Artikolu 687 (2) tal-Kodici Kriminali, t-terminu tal-preskrizzjoni gie sospiz. Gara pero' li susegewentement, l-Avukat Generali appella s-sentenza tal-Qorti tal-Magistrati li nghatat fil-frattemp, u ghalhekk minkejja li l-proceduri tal-appellgew notifikati wara ftit aktar minn tnejn u ghoxrin xahar, it-terminu tal-preskrizzjoni baqa' sospiz ghax kien ghad ma inghatatx sentenza finali minhabba li l-proceduri kienu ghadhom ghaddejjin fl-appell.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info