Reference: 1562/1998/2

Judgement Details


Date
12/01/2007
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CAMILLERI GINO
Parties
VASSALLO CARMELO vs VASSALLO PHILIP ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
SUCCESSJONI, IMMISSJONI FIL-PUSSESS TA` LEGAT
Summary
Ghalkemm il-proprjeta ta' legat tghaddi mal-mewt tad-decuius, favur il-legatarju, l-pussess tal-legat hu trasferit lill-eredi u ghalhekk tehtieg it-talba tal-legatarju ghall-pussess tal-legat.

Huwa veru li l-legatarju, fil-konkors ta' certi cirkostanzi, jista jkollu l-pussess legittimu tal-legat avvolja ma kienx hemm domanda formali, kif hu veru li bizzejjed ikun hemm l-assens tal-eredi, lijista ukoll ikun tacitu; pero' dan ifisser biss li, jekk jigi kontestat lill-legatarju l-pussess tieghu, l-legatarju hu ammess jipprova li l-pussess tieghu hu legittimu nonostante li ma jkunx ghamelid-domanda formali ghar-rilaxx tal-pussess, basta jipprova l-kunsens, sia pure tacitu, tal-eredi; imma ma jista qatt ifisser li hi haga prudenti jew konsiljabbli li l-legatarju ma jitlobx formalment dak il-pussess. Anki biex jirrivendika, jekk jinqala l-bzonn, l-oggett tal-legat minn xi terz detentur, id-dottrina prevalenti hi fis-sens li l-legatarju ghandu bzonn li jkun investit bil-pussess qabelma jesercita din l-azzjoni.

Mal-mewt tat-testatur il-legatrju isir il-proprjetarju tal-oggett tal-legat pero' l-pussess jibqa investit fil-persuna tal-eredi. Konsegwentement hi dejjem legittima talba tal-legatarju biex jigi immess fil-pussess tal-legat imholli lilu anki jekk l-istess legatarju jkun gia fil-pussess tal-oggett in kwestjoni. Hu dejjem ahjar li ssir l-immissjoni fil-pussess afavur tal-legatarju, b'mod partikolari jekk ikun hemm xi tip ta' molestja minn terzi. Jekk ma jkunxhemm tali immissjoni tal-pussess il-legatarju jista dejjem, pero', jipprova fil-konfront ta' terzi,li l-pussess tieghu hu legittimu. F'dan il-kaz il-legatarju ghandu jipprova l-kunsens tal-eredi, lijista ukoll ikun kunsens tacitu. Minhabba dawn ir-ragunijiet kollha l-azzjoni odjerna tal-attur hi ghal kollox legittima;
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info