Reference: 615/2004/1

Judgement Details


Date
11/01/2007
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CUSCHIERI NOEL
Parties
GRIMA PHILIP vs CAMILLERI JASON ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
MANDAT EZEKUTTIV, REVOKA TA` - MINN MIN TISTA` TINTALAB
Summary
L-Artikolu 283A Kap.12 li huwa intiz ghar-revoka jew sospensjoni ta' mandat ezekuttiv, jaghti drittbiss lil "min jinhareg kontrih att esekuttiv" u, ghalhekk persuni li mhumiex indikati f' dan l-att esekuttiv ma jistghux jitolbu r-revoka tal-mandat, jew is-sospensjoni tieghu. In fatti l-istess att mhuwiex esegwibbli kontra tieghu.

Ebda att gudizzjarju, fis-sistema taghna, ma jista' jkollu effikacja jew jigi mibghut u jolqot lil xi hadd li m' huwiex nominat fil-mandat.

Hija opportuna l-osservazzjoni ulterjuri li mandat esekuttiv huwa accessorju ghall-kawza principali, u ghalhekk jista' jinhareg biss kontra persuna li tkun konvenuta jew kjamata fil-kawza f' dawk il-proceduri. Persuni li ma kienux parti fil-kawza huma res inter alios acta.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info