Reference: 748/2000/1

Judgement Details


Date
08/01/2007
Court
CONSTITUTIONAL
Judiciary
CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A., DEPASQUALE ANTON
Parties
CACHIA KATERINA vs DIRETTUR GEN. TAD-DIP. TAS-SAHHA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, DRITT GHALL-HAJJA - PROVVISTA TA` MEDICINALI
Summary
L-artikolu 2 ta' l-Ewwel Skeda tal-Kap 319 tal-Ligijiet ta' Malta jipprovdi hekk:

"Id-dritt ghall-hajja ta' kulhadd ghandu jigi protett bil-ligi. Hadd ma ghandu jigi pprivat mill-hajja tieghuintenzjonalment hlief fl-ezekuzzjoni tas-sentenza ta' qorti.."

Id-dritt ghall-hajja, ghalkemmcertament ghandu dejjem jitqies bhala wiehed prioritarju, fl-istess waqt ma jistax jitqies li jikkomprendi xi dritt assolut ta' pazjent li jaghzel kura u medicini partikolari u li jirrikjedihom b'xejn mill-awtoritajiet pubblici. Fi kliem iehor, filwaqt li tali dritt ipoggi obbligu car u inekwivokufuq l-istat biex jipprotegi l-hajja ta' kulhadd, ma jispecifikax ukoll li tali obbligu jrid jigi adempit ikunu x'ikunu c-cirkostanzi u irrispettivament minn konsiderazzjonijiet ta' persuni ohrajn afflitti minn mardiet daqstant iehor gravi, jew bla ebda rigward tal-limitazzjonijiet ta' rizorzi finanzjarji, fost ohrajn.

Fic-cirkostanzi kongruwi tali decizjoni lanqas tista' titqies bhala trattament inuman u degradanti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info