Reference: 43/2001/1

Judgement Details


Date
02/10/2001
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
VELLA PATRICK
Parties
IL-PULIZIJA vs BORG TINO
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ARTIKOLU 18 (1) TAL-KAP 65 - ARTIKOLU 688 (E) TAL-KAP 9 - PRESKRIZZJONI TA KONTRAVENZJONI - PRESKRIZZJONI TA REAT
Summary
L-ewwel Qorti jidher li applikat il-preskrizzjoni trimestrali assumendo li r-reati taht dawn it-tlett akkuzi kienu biss kontravvenzjonijiet. Fil-fatt, pero', dawn it-tlett reati ghandhom jitqiesu bhala delitti fejn il-piena ghalihom komminata mil-ligi fl-Artikolu 18 (1) tal-Kapitolu 65 hija l-pienastabbilita ghall-kontravvenzjonijiet fil-Kap.9.

B'hekk il-perijodu ta'preskrizzjoni applikabbli f'dan il-kaz hu dak stabbilit fl-Artikolu 688 (e) tal-Kap.9, cioe' il-perijodu ta' sentejn trattandosi ta' delitti soggetti ghall-pieni ta' kontravvenzjonijiet
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info