Referenza: 1201/1996/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
11/10/2006
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
DEPASQUALE ANTON
Partijiet
OCEAN WAY COMPANY LIMITED ET vs SCHEMBRI GREZZJU
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
LOKAZZJONI; TITOLU TA - ZGUMBRAMENT
Fil-Qosor
Hija gurisprudenza stabbilita taghna illi Qorti tat-tieni grad ma tiddisturbax l-apprezzament tal-provi maghmula minn Qorti tal-ewwel grad sakemm ma tirrizultax raguni serja sabiex taghmel dan.

Fil-kaz odjern hemm lok illi dina l-Qorti taghmel dak illi ma jirrizultax illi ghamlet l-ewwel Qorti, bl-iskop illi jigi determinat jekk mill-istess ricevuti jirrizultax pruvat illi l-konvenut ghandu titolu ta' lokazzjoni fuq l-art in kwistjoni.

Ma jirrizultax a sodisfazzjon ta' dina l-Onorabbli Qorti tal-Appell illi l-konvenut irnexxielu jipprova illi huwa ghandu favur tieghu titoluta' lokazzjoni fuq l-art in kwistjoni. Ir-raguni bazilari ghal din il-fehma hija illi l-art illitissemma f'dawn ir-ricevuti u illi ghaliha il-konvenut u missieru, Andrew Schembri, l-awtur tieghu,jidher illi kienu jhallsu xi qbiela ma hijiex dik meritu tal-kawza odjerna.

Mill-atti processwali ma jirrizultax illi - indipendentement mill-imsemmija ricevuti u mill-fatt illi gew prodottixhieda illi kienu jaraw lill-konvenut jahdem l-art in kwistjoni - l-konvenut irnexxielu jipprova illi huwa ghandu titolu ta' lokazzjoni fuq l-art meritu tal-kawza.

Din l-Onorabbli Qorti tal-Appell tirrevoka s-sentenza appellata, billi tirrespingi l-eccezzjonijiet tal-konvenut u billi tilqa't-talba attrici b'dan illi, ghall-kjarezza u certezza, tiddikjara illi l-art illi minnha qed jigi ordnat l-izgumbrament tal-konvenut hija dik cirkondata bil-kulur arancio fil-pjanta illi tinsab a fol.52 tal-process u illi thejjiet mill-espert tekniku, l-Arkitett u Inginier Civili Joseph Ellul Vincenti, u b'dan ukoll illi ghall-fini tal-izgumbrament tipprefiggi t-terminu ta' tliet (3) xhur li jibda mill-gurnata ta' din id-decizjoni.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni