Referenza: 804/2003/2

Dettalji tas-Sentenza


Data
04/10/2006
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
MAGRI ALBERT J.
Partijiet
SCICLUNA MAUREEN vs FARRUGIA DR ANTHONY P
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
KAP 12; ARTIKOLU 811 (L) - RITRATTAZZJONI
Fil-Qosor
L-appellant hass ruhu aggravat b'decizjoni u b'hekk, b'rikors talab li din il-Qorti:-
1. tiddikjara li hemm lok ghar-ritrattazzjoni tal-kaz ai termini tal-Artikolu 811(l) tal-Kodici tal-Procedura Civili;
2. konsegwentement thassar is-sentenza taghha tas-6 ta' April, 2005 fl-ismijiet Maureen Scicluna vs Dr. Anthony P. Farrugia;
3. tordna ir-ritrattazzjoni tal-kaz.

L-Artikolu 811 tal-Kap 12 tal-Ligijiet ta' Malta jiddisponi li kawza deciza b'sentenza moghtija fi grad ta' appell tista', fuq talba ta' wahda mil-partijiet li jkollha interess, tigi ritrattata, wara li qabel xejn tigi mhassra dik is-sentenza, u fost ir-ragunijiet ta' ritrattazzjoni insibu l-paragrafu (l) li qed jigi nvokat mit-titrattant li jiddisponi hekk:
“jekk is-sentenza kienet l-effett ta' zball li jidher mill-atti jew mid-dokumenti tal-kawza.”

Din ir-raguni ta' ritrattazzjoni izda hija kwalifikata billi jinghad hekk:
“Ghall-finijiet ta' dan il-paragrafu, jitqies li hemm dak l-izball, fil-kaz biss li d-decizjoni tkun ibbazata fuq is-supposizzjoni ta' xi fatt li l-verita` tieghu tkun blaebda dubbju eskluza, jew fuq is-supposizzjoni li ma jezistix xi fatt, li l-verita` tieghu tkun stabbilita` pozittivament, basta li, fil-kaz il-wiehed u l-iehor, il-fatt ma jkunx punt ikkontestat illijkun gie deciz bis-sentenza.”

Il-bazi tal-appell intavolat mill-istess Dr. Anthony P. Farrugia kien jikkoncerna l-quantum tas-somma li kellha tigi rifuza billi, skont l-istess appellant, kienhemm karenza ta' provi li jissostanzjaw it-tezi attrici mentri kien hemm provi ohra li sahansitra jikkontradixxu dak li kienet qed tghid l-istess attrici appellata.

Il-fatt li jissema fil-paragrafu (l) tal-Artikolu 811 kien punt ikkontestat li gie deciz bis-sentenza u li konsegwentement mahemmx dritt ta' ritrattazzjoni.

Ghaldaqstant din il-Qorti tal-Appell tiddecciedi billi tichad it-talba tar-ritrattant bl-ispejjez kontra tieghu.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni