Reference: 86/2001/1

Judgement Details


Date
25/09/2001
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT
Parties
IL-PULIZIJA vs CUTAJAR LEONARD
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
APPELL, PIENA TAHT IL-MINIMU - SENTENZA, PIENA TAHT IL-MINIMU
Summary
L-Artkolu 382 tal-Kodici Kriminali (kontenut tas-sentenza) ma jaghtix, fih innifsu, dritt ta' appelllill-Avukat Generali, f'kaz fejn il-Qorti tonqos milli taghti piena gha-reat li tkun sabet l-imputat hati, dana d-dritt proprjament johrog mis-sub-paragrafu (iii) tal-paragrafu (b) tas-subartikolu (1) tal-Artikolu 413 tal-Kodici Kriminali, li jikkontempla s-sitwazzjoni meta l-piena moghtija mill-Qorti Inferjuri ma tkunx, fix-xorta jew fil-kobor taghha, dik ikkontemplata mill-ligi ghar-reat li fuqu l-ikkundannat ikun gie misjub hati. Hu evidenti li l-fatt li ma tinghatax piena meta tali piena kellha tinghata jammonta daqslikieku ma inghatatx il-piena skond il-ligi. Ma hemmx dubbju li l-fatt li ma tinghatax piena meta tali piena kellha tinghata jammonta ghal nuqqas ta' formalita` sostanzjalifis-sentenza fis-sens tas-subartikolu (3) tal-Artikolu 428 tal-Kodici Kriminali.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info