Reference: 91/2001/1

Judgement Details


Date
25/09/2001
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
VELLA PATRICK
Parties
IL-PULIZIJA vs CASSAR LOUIS SIVE GREZZJU SIVE HORACE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ORDNI TA PROBATION
Summary
Kif esprimiet din il-Qorti f'diversi proceduri, Ordni ta' Probation mhux indikat biss ghal dawk li jissejjhu ‘first time offenders', jew li ghadhom eta' zghira. Anke fil-kaz ta'persuna ta' eta' mhux zghira w li forsi huwa wkoll recidiv, u illum l-appellant ghandu 39 sena w hu, fil-fatt recidiv, tista' titfacca fil-hajja ta' dik il-persuna “a window of opportunity” li permezz taghha jkun jista' jinkiser ic-ciklu ta' kundanni w ta' prigunerija.

Il-Qorti hija tal-fehma li f'dan il-kaz hemm tama jew possibilita' li l-appellant sa fl-ahhar qieghed ibiddel hajtu. Din il-Qorti, ghalhekk, hi preparata li tiehu r-riskju li tpoggi lill-appellant taht is-supervizjoni ta' Ufficcjal tal-Probation.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info