Reference: 252/2000/1

Judgement Details


Date
25/09/2001
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
VELLA PATRICK
Parties
IL-PULIZIJA vs CARDONA EMANUEL, CARDONA JOHN MARY SIVE JIMMY, FARRUGIA FRANCIS SIVE FRANCO, FARRUGIA PETER, GUZMAN ALFRED, CARDONA TARCISIO
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ZBALL FIL KOPJA TAS SENTENZA
Summary
Il-Qorti rat dik il-kopja tas-sentenza tal-ewwel Qorti, u fil-fatt, jidher li lejn l-ahhar parti taghha, u precizament fir-raba paragrafu qabel l-ahhar li jibda bil-kliem “Ghal daqshekk il-Qorti”, hemm il-kelma “tillibera” wara dawn il-kliem kwotati. Izda, fil-kopja ufficcjali tas-sentenza li hemm fl-atti, u li, allura, hi din li torbot u tapplika, wara dawn il-kliem hemm il-kelma “tikkundanna” umhux il-kelma “tillibera”.

Barra minn hekk, aktar qabel din l-istess sentenza tghid li qedissib lill-allura imputat Emanuel Cardona hati tal-akkuzi dedotti kontrih. Hu car hafna mela li kiensar zball evidenti fil-kopja li inghatat lill-appellant. Pero', jibqa' l-fatt li hi s-sentenza li hemm fl-atti li ghandha valur u mhux dik il-kopja li ghandu l-appellant jew id-difensur tieghu.

Huma l-atti li hemm fil-process li ghandhom validita' legali u mhux xi kopji li setghu nghataw ghaliex dawn ta' l-ahhar mhux ufficcjali. Id-difiza taf ben tajjeb li hija s-sentenza fl-atti li din il-Qorti ghandha tara u tezamina ghall-fini ta' dan l-appell
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info