Reference: 73/2001/1

Judgement Details


Date
24/09/2001
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
VELLA PATRICK
Parties
IL-PULIZIJA vs HILI VICTOR
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
KOLLIZJONI, PROPER LOOKOUT - KOLLIZJONI, UZU TA` MERA
Summary
Hu l-obbligu ta' kull sewwieq li meta jasal f'salib it-toroq, hu jieqaf u jesplora it-toroq sewwa billi ihares fuq kull naha tieghu biex jara jekk kienx hemm traffiku gej. Jigifieri, jaghmel dak kolluli jirikjedi 'a proper look out' minn kull sewwieq.

F'dan il-kaz, l-appellat strah biss fuqil-mera li qedha hemm semplicement biex tghin jew tassisti lis-sewwieq juza diligenza aktar mis-solitu. Sewwieq mhux gustifikat li jserrah rasu fuq dak li seta' jara mill-mera biss, ghaliex kif hu saput, mera qatt ma tista' taghti l-ahjar vizwali ta' kull ma qed jigri fit-triq. Jibqa' dejjem l-obbligu fuq kull sewwieq li jesplora t-triq biex jara jekk hemmx traffiku gej.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info