Referenza: 1321/1996/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
20/03/2001
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
CARUANA DEMAJO GIANNINO
Partijiet
CEFAI RENATO DR. vs VALLETTA FREIGHT SERVICES LIMITED
ECLI
N/A
Judgement Type
NOT AVAILABLE

Dettalji tal-Appellati


Appellata
Iva

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
GURISDIZZJONI, TRIBUNAL ESTERU - IMGHAX, IMPOST UFFICIO IUDICIS - IMGHAX, IN ECCESS TA` TMIENJA FIL-MIJA - KUNSENS, VIZZJU MINHABBA THEDDID - KUNTRATT, GHAZLA TA` LIGI - ORDNI PUBBLIKU
Fil-Qosor
Fin-negozjati li jwasslu ghal kull ftehim parti taghmel l-offerta taghha, u l-parti l-ohra jew tilqa' l-offerta jew taghmel kontro-proposta. L-ewwel parti tista' mbaghad jew taccetta l-kontro-proposta jew tibqa' tinsisti fuq il-pattijiet tal-proposta originali taghha. Jekk iz-zewg partijiet jibqghu jinsistu fuq il-verzjoni taghhom ta' kif ghandu jkun il-ftehim, jaslu fi stadju fejn jew ikollhomjammettu li ma jistghux jilhqu ftehim, u kuntratt ma jsehhx, jew xi wahda minnhom tqis li aktar jaqblilha li taghmel kuntratt fuq il-pattijiet proposti mill-parti l-ohra milli ma taghmel kuntratt xejn.

Hawnhekk l-attrici wriet li ma riditx taghmel kuntratt jekk mhux fuq il-pattijiet propostiminnha; ma kellha ebda obbligazzjoni li taccetta l-kondizzjonijiet li riedet il-konvenuta, u kienetlesta li ma taghmel ebda kuntratt jekk ma jkunux accettati l-proposti taghha; lill-konvenuta dehrilha, fl-ahhar mill-ahhar, li ahjar taccetta l-offerta ta' l-attrici milli titlef ir-relazzjoni ta' negozju li kellha ma' l-attrici; ghaliha kien jiswa izjed li taghmel il-kuntratt milli tkompli tinsisti fuq il-proposta taghha. Id-decizjoni tal-konvenuta ma kienet milquta b'ebda vizzju tal-kunsens;kienet decizjoni maghmula wara apprezzament realistiku tas-sitwazzjoni, u jekk lill-konvenuta dehrilha li ma setghetx tghaddi minghajr il-kuntratt ma' l-attrici dan ma kien jitfa' ebda obbligazzjonifuq l-attrici li bilfors taccetta l-kondizzjonijiet tal-konvenuta.

L-ghazla ta' ligi tkunta' dik li maghha l-kuntratt ghandu l-akbar rabta - dik li tissejjah the proper law of the contract- meta l-kuntratt ikun sieket dwar l-ghazla tal-ligi; meta l-partijiet ikunu ghamlu l-ghazla taghhom, u fil-ligi maghzula ma jkun hemm xejn kontra l-ordni pubbliku tal-proper law, l-ghazla tal-partijiet tkun imharsa, ghax il-kuntratti maghmula skond il-ligi ghandhom sahha ta' ligi ghal dawk li jkunu ghamluhom.

Il-fatt li taht il-ligi maghzula mill-partijiet tribunal esteru seta' jordna lijithallsu mghaxijiet oghla minn dawk li jinghataw taht il-ligi ta' Malta ma hux bi ksur ta' l-ordnipubbliku ta' Malta, mhux biss ghax il-ligi ta' Malta tippermetti eccezzjonijiet fejn jistghu jinghataw imghaxijiet oghla minn tmienja fil-mija izda wkoll ghax l-imghaxijiet oghla ma kinux imposti bhala uzura izda officio iudicis.

L-argumenti favur il-validita' tal-patt ta' ghazla ta' ligi jghoddu wkoll ghall-patt dwar gurisdizzjoni. Jista' jkun illi kieku l-kawza nbdiet f'Malta l-qrati ta'Malta kienu jaccettaw gurisdizzjoni biex jisimghu u jaqtghu dwar xi partijiet mill-meritu tal-kontroversja bejn il-partijiet; dan izda ma jfissirx li t-tribunal maghzul mill-partijiet ma jkollux gurisdizzjoni jekk il-kawza tkun inbdiet quddiemu.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni