Reference: 138/2000/1

Judgement Details


Date
16/03/2001
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA DEMAJO GIANNINO
Parties
VELLA JOSEPH vs CREMONA PIERRE
ECLI
N/A
Judgement Type
NOT AVAILABLE

Keywords / Summary


Keywords
KONTUMACJA, GUSTIFIKAZZJONI GHAL
Summary
Hawnhekk il-konvenut kien ipprezenta nota ta` eccezzjonijiet waqt proceduri sommarji specjali qabelma inghatatlu l-fakolta` li jaghmel hekk mill-Qorti. Il-Qorti ordnat l-isfilz tal-eccezjonijiet u taghtu zmien sabiex jerga` jipprezenta l-eccezjonijiet tieghu. Gara li l-konvenut naqas milli jipprezenta l-istess eccezzjonijiet fiz-zmien lilu moghti. Il-konvenut allega li dan kien minhabba xi problemi familjari li kellu. Il-Qorti tat zmien lill-konvenut sabiex iressaq l-eccezzjonijiet tieghu mill-gdid in vista tal-fatt li l-presentata tal-ewwel eccezzjonijiet tieghu kienet tindika li ma riedx jibqa` kontumaci.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info