Referenza: 9/1996

Dettalji tas-Sentenza


Data
08/06/2006
Qorti
OF CRIMINAL APPEAL (SUPERIOR)
Ġudikatura
FILLETTI JOSEPH A., SCICLUNA DAVID, MICALLEF JOSEPH R.
Partijiet
IR-REPUBBLIKA TA' MALTA vs CHARLES STEVEN MUSCAT
Tip ta' Sentenza
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
AGITAZZJONI TAL MOHH - ARTIKOLU 637 TAL KAP 9 - ARTIKOLU 656 TAL KAP 9 - INTOSSIKAZZJONI - OMICIDJU VOLONTARJU SKUZAT - PERITI NOMINATI - XHIEDA
Fil-Qosor
Il-fatt illi l-ewwel Qorti qrat xi deposizzjonijiet li kienu taw xi xhieda fl-istruttorja sabiex jghidu jekk humiex jikkonfermawhom jew le, ghalkemm strettament mhux essenzjali galadarba waqt ix-xiehda taghhom viva voce x-xhieda koncernati b'mod generali ma kinux ikkontradicew dak li kienu qalu fl-Istruttorja ma jistax jitqies bhala irregolarita`.

L-Imhallef huwa fid-dover li jirrileva dawkil-punti mill-fatti li huwa jikkunsidra necessarji u indispensabbli biex il-gurati jkunu jistghu jaslu ghall-konkluzjoni taghhom, u li jirrelevahom bl-ahjar mod possibbli u car, kif jifhem hu, b'danpero` illi jaghmilha cara lill-gurati illi huma dejjem liberi illi ma jaqblux mal-mod kif ikun qieghed jindirizzahom ghal dak li huwa apprezzament ta' fatt. Bhalma huwa fid-dover ukoll li jispjega l-linji difensjonali.

Irid jigi notat ukoll illi skond l-artikolu 656 tal-Kap. 9: “Min ghandu jiddeciedi mhux marbut li joqghod ghall-fehma tal-periti kontra l-perswazjoni tieghu.” L-ewwel Qorti kienet korretta meta qalet illi f'dan il-kaz din ir-regola kienet tassumi importanza partikolari peress illi certi linji difensjonali kienu jiddependu minn jekk il-gurati jaccettawx jew le, b'mod partikolari, il-konkluzjonijiet tal-perit. Jigifieri l-Qorti kienet qed taghmel il-posizzjoni fil-ligi cara lill-gurati, filwaqt li spjegatilhom li “kontra l-perswazjoni” taghhom ma kienx ifisser “kontra l-kapricc ta' mohhkom” izda ghal raguni valida legalment.

L-agitazzjoni tal-mohh ma tfissirx necessarjament li ma hemmx intenzjoni. Addirittura l-ligi stess tikkontempla reat bhar-reat ta' omicidju volontarju skuzat bl-agitazzjoni tal-mohh. Mela allura jfisser li hemm l-elementi kollha ta' l-omicidju volontarju inkluza allura l-intenzjoni li noqtol jew li nqieghed il-hajja ta' dak li jkun f'perikolu car, pero` jkun hemm l-iskuzanti ta' l-agitazzjoni tal-mohh.

Wahda mill-eccezzjonijiet meta wiehed jista' jinvoka l-intossikazzjoni bhala difiza huwa jekk l-intossikazzjoni twassal ghal stat ta' genn. B'genn hawn hekk wiehed jifhem marda tal-mohh - jigifieri patologija dovuta direttament ghal intossikazzjoni li ggib fix-xejn f'dak li jkun jew il-kapacita` tieghu li jaghraf jew il-kapacita` tieghu li jrid . jew wahda jew l-ohra. Jekk iggib fix-xejn jew il-kapacita` tieghu li jaghraf jew il-kapacita` tieghu li jrid allura hemmekk jekk dik l-inkapacita` hija dovuta ghal marda tal-mohh - jigifieri marda li hija medikament accettata bhala marda tal-mohh - allura f'dak il-kaz ikollkom l-istat ta' genn.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni